Intézetünkről

A Bunyevác Kulturális Intézet célja egy különleges érték, a bunyevác kultúra kutatása, feltárása, bemutatása. Egy népcsoport örökségének megőrzése a célunk, mely így mindannyiunk kincse lehet. Ez az örökség ápolás, gondozás nélkül napról-napra fogyatkozna, végül akár feledésbe is merülne - ennek a veszteségnek kívánunk tevékenységünkkel ellene hatni.

Szervezetünk elfogulatlanul - nemzetiségi, politikai hovatartozást érintő állásfoglalás nélkül - végzi munkáját. Ez a munka az alábbi feladatokat foglalja magában:

- kutatói tevékenység
- pályázatok, ösztöndíjak meghirdetése (pl: néprajz, történelem, nyelvészet)
- kiadói tevékenység tudományos és ismeretterjesztő területen egyaránt
- konferenciák, interdiszciplináris tudományos találkozók szervezése
- tárgyi emlékek gyűjtése, raktározása, karbantartása
- hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása
- hagyományőrző csoportok támogatása
- a cél megvalósulását segítő rendezvények szervezése, támogatása

Intézetünk nem foglal állást a bunyevácság nemzeti önállósodásának kérdésében, ilyen irányú tevékenységet nem támogatunk, miután erre vonatkozóan személyes sorsokról, emberi történetekről, mélyen gyökerező érzelmekről van szó. Határozott szándékunk valamennyi bunyevác kultúrájának megőrizése - legyen az illető bunyevác, bunyevác-horvát, vagy magát bunyevác származású magyarnak, szerbnek vagy bármely más nemzetiségűnek valló.

Szervezetünket 2017-ben alapította Dr. Obádovics Gyula professzor.

Intézetünk szervezeti és működési szabályzata ide kattintva olvasható.

- tanulmányok, cikkek,
- bunyevác nyelvű irodalom,
- történelem, politika, helytörténet,
- néprajz, folklór, mesék,
- helyrajz, urbárium

Iroda:
6500 Baja,
Szabadság utca 84/B.

E-mail: bunyevacintezet(kukac)gmail.com

Facebook: